INFO: Stanovanie, vstup, zákazy

INFO: Stanovanie, vstup, zákazy
INFO DOBRÝ FESTIVAL 2017 (14. – 16.6.2019)

Identifikácia
 • Základné pravidlo: identifikačný náramok, ktorý dostanete pri vstupe výmenou za vstupenku, v priebehu festivalu NEDÁVAJTE DOLE z RUKY, inak nebudete vpustení do areálu. Platí to aj v prípade trojdňovej permanentky ! (áno, musíte si pásku nechať 3 dni na ruke)
 • Ak bude identifikačný náramok poškodený a bude evidentné, že bol dole z ruky, nebudete vpustení do areálu
 • Páska nie je prenosná na inú osobu
 • Festivalový areál môžete hocikedy opustiť, musíte sa ale pri každom vstupe preukázať identifikačným náramkom, pričom je potrebné počítať s opätovnou bezpečnostnou kontrolou
 • V prípade, že v areáli nebudete mať na ruke príslušnú pásku, budete vyvedení z areálu a organizátor si môže požadovať zaplatenie škody v sume trojdňovej permanentky, tzn. minimálne 30 EUR
Dobrý festival podporuje zdravotne znevýhodnených ľudí
 • Imobilní ľudia (vozíček) majú vstup da areálu zdarma (doprovod si hradí full vstupné)
 • Ponúkame zvýhodnenú cenu vstupenky pre držiteľov ZŤP (Upozornenie: vstup je možný len na základe platného preukazu ZŤP a občianskeho preukazu). Vstupenku zakúpite na vstupe po preukázaní sa platným preukazom ZŤP a preukazom totožnosti. Cena je 22 EUR za permanentku a 15 EUR za jednodňový lístok. Predpredaj nie je možný
Deti
 • Neváhajte a vezmite svoje deti na Dobrý festival
 • Deti do 140 cm v doprovode rodičov majú vstup zdarma. Na festivale bude pre vás pripravený detský kútik
Internet
 • Niektoré miesta areálu sú pokryté WIFI pripojením zdarma. Miesta budú označené
Bezpečnosť
 • Pri vstupe do areálu má bezpečnostná služba právo skontrolovať platnosť vašej vstupenky a identifikačného náramku a skontrolovať, či nevnášate do areálu nebezpečné a nedovolené predmety
 • Bezpečnostná služba má právo vykázať z areálu neautorizovaných predajcov, osoby narušujúce pokojný priebeh festivalu a návštevníkov bez platného identifikačného náramku
 • Za prípadné zdržanie pri vstupe do areálu sa vopred ospravedlňujeme, ale všetko robíme pre bezpečnosť návštevníkov
 • Pokiaľ máte problém s bezpečnostnou službou, prosíme obráťte sa na festivalový štáb
 • Prosíme správajte sa zodpovedne a neohrozujte ostatných návštevníkov ani seba. Porušenie akéhokoľvek zákazu môže znamenať vaše vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku bez náhrady škody
Jedlo a pitie
 • Do areálu NIE JE možné nosiť vlastné nápoje
 • Do areálu JE možné priniesť si jedlo pre vlastnú potrebu. Nie je možné predávať ho návštevníkom festivalu
Mapa a program
 • Mapa bude zverejnená na stránke dobryfestival.sk a vyznačených miestach v areáli
 • Zmena programu vyhradená, program môže byť kedykoľvek predmetom zmien. Zaplatené vstupné sa nevracia
Zákazy (PLATÍ AJ PRE STANOVÉ MESTEČKO)
 • Do areálu nie je možné vnášať dáždniky (vrátane skladacích) z dôvodu diváckeho komfortu a bezpečnosti. (odporúčame v prípade dažďa priniesť si pršiplášť)Je prísne zakázané vnášať do areálu akékoľvek sklenené nádoby a fľaše, zbrane akéhokoľvek charakteru (vrátane nožov, boxerov, strelných zbraní, tyčí, slzotvorné spreje a pod...), plechovky, horľaviny, drogy, psychotropné látky, pyrotechnické predmety a akýkoľvek druh varičov a akékoľvek predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň voči ostatným návštevníkom, personálu alebo účinkujúcim
 • V detskom kútiku a všetkých uzatvorených priestoroch / krytých stanoch platí zákaz fajčenia
 • Do areálu je zakázané vnášať akékoľvek nápoje ! Jedlo pre vlastnú potrebu je dovolené priniesť
 • Stanovanie mimo vyhradeného priestoru stanového mestečka je zakázané. V prípade porušenia môžete byť vyvedený z areálu
 • Predaj bez vedomia a súhlasu organizátora, a to akéhokoľvek druhu, ako aj iné komerčné aktivity sú zakázané
 • V areáli platí prísny zákaz kúpania
 • Požívanie alkoholických nápojov a predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je prísne zakázané
Fotografovanie a natáčanie:
 • Použite profesionálnych fotoaparátov a kamier je možné len s povolením organizátora festivalu
 • Vstupom do areálu účastník poskytuje svoj súhlas s tým, že fotografie / videá zhotovené počas festivalu s jeho osobou môžu byť v budúcnosti použité organizátorom
Čo zoberte so sebou
 • Vstupenku
 • Občiansky preukaz a preukaz poistenca
 • Osobné lieky a hygienické potreby
 • Pevnú a nepremokavú obuv
 • Dostatok hotovosti (v areáli bude obmedzená možnosť platiť platobnou kartou)
 • Ochranu pred slnkom
 • Oblečenie do dažďa a zimy (pršiplášť, nepremokavá bunda, dáždnik nechajte doma)
 • Spacák, stan a karimatku, pokiaľ spíte v stanovom mestečku
 • Nabíjačku na mobil, externú batériu
 • Cenné veci – šperky, počítače, fotoaparáty, či drahé telefóny odporúčame nechať doma. Organizátor nenesie zodpovednosť za ich prípadnú stratu alebo odcudzenie
Stanovanie
 • Stanovanie (bez auta) je možné vo vyhradenom priestore stanoveného mestečka ZDARMA
 • V prípade jednodňovej vstupenky je potrebné opustiť areál najneskôr v sobotu 15.6.2019 / v nedeľu 16.6.2017 do 10:00 hod. V prípade jednodňovej vstupenky na 16.6.2019 a permanentky najneskôr v pondelok 17.6.2019 do 10:00 hod.
 • Keďže stanové mestečko je súčasťou areálu, kde sa festival koná, vzťahujú sa na neho všetky pravidlá ako na klasický vstup do areálu (viď sekcia „Zákazy“)
 • Vstup do areálu s obytným karavanom, dodávkou, či akýmkoľvek vozidlom nie je možný
 • Sprchy sú dostupné v areáli kúpaliska, nie je dostupná teplá voda
Vstupenky:
 • Vstupenky bude možné zakúpiť za zvýšenú cenu aj na vstupe (platba bude možná len v hotovosti). Cena sa postupne zvyšuje.