GWONGJAU WING CHUN KUEN SLOVENSKO

GWONGJAU WING CHUN KUEN SLOVENSKO
Klub Wing Chun Kung Fu Košice sa zaoberá Gwongjau (Kantónskym) Wing Chun Kuen na Slovensku. Školu založil a vedie od založenia až do súčasnosti Sifu Radovan Tomčík. Tréningy prebiehajú stabilne v Košiciach na ZŠ Užhorodskej a v Prešove na Ul. Kúpeľnej, taktiež v Paňovciach, Moldave nad Bodvou a v Bratislave.

Výuka tohto bojového umenia je celoživotným procesom, žiaci tak majú možnosť neustále sa učiť, zároveň objavovať hlavné princípy tohto cvičenia a porozumieť im. Súčasťou Wing Chun Kuen sú cviky bez zbraní a pomôcok, ďalej cvičenie s pomôckami (napr. „bambusový panák“ – Juk Jong), cvičenie so zbraňami (krátke nože, stredne dlhá a dlhá tyč). Popri tom je súčasťou tohto kung fu aj cvičenie vo dvojiciach (základná sebaobrana, cviky s použitím jednej alebo dvoch rúk) či cvičenie na tzv. vnútornú silu.

Škola Gwongjau Wing Chun Kuen Slovensko Sifu Radovana Tomčíka je v úzkom kontakte s pražskou školou Sifu Ivana Rzounka – Ivan Rzounek´s WingChunKuen Research.