Zumba s Jankou

Zumba s Jankou
Jana ŠČAVNICKÁ o zumbe prvýkrát čítala v časopise Slovenka a hneď ju to zaujalo, pretože miluje latinsko americké tance, ale nikdy sa jej nepodarilo tancovať. Zháňala si DVDča s cvičením, a tancovala doma. Pretože chcela zumbu spopularizovať aj medzi ostatnými, rozhodla sa ísť na školenie zumba inštruktorov. Certifikát zumba inštruktora si urobila v decembri 2013 a od roku 2014 predcvičuje zumbu. Momentálne cvičí dvakrát do týždňa vo Vranove nad Topľou a jeden krát v Komáranoch, odkiaľ pochádza. Pretože k nej s mamičkami často chodia cvičiť aj detičky, rozhodla sa urobiť si certifikát aj pre deti a tento školský rok začala robiť zumbu Kids s deťmi vo veku 10 - 11 rokov v centre voľného času vo Vranove.