Yawara Ju-Jitsu Prešov

Yawara Ju-Jitsu Prešov Prvopočiatky klubu Yawara Ju-Jitsu Prešov siahajú do roku 1995. Klub vznikol 1.9.1995 zo základňou asi 25 členov. Trénovalo sa na ul. 17.
Novembra v starom internáte Prešovskej univerzity pod vedením senseia Csabu Harsányiho nositeľa 6.Danu Ju-Jitsu, 2.Dan Judo, 1.Dan Shotokan karate.

Od roku 1997 sa tréningy presúvajú tentoraz na stredné odborné učilište obchodné. Trénerom bol poverený Peter Rusnák. Členskú základňu tvorilo asi 15 stálych členov.
Od roku 2000 klub pôsobil v telocvični na ul. Budovateľská v Lineas šport centre. Trénerom sa po odchode p. Rusnáka stáva Miroslav Tverdík nositeľ vtedy 2.kyu Ju-Jitsu. Od roku 2006 až do roku 2012 klub pôsobil na ul. Bernoláková v novovzniknutom fitnes centre Universal.

Od roku2013 až po súčastnosť klub pôsobí na ZŠ Bernoláková, sídlisko Šváby.
Klub sa zúčastňuje na rôznych exhibičných podujatiach ako sú napr. Dobrý festival, fragaria cup, umbro cup, budo gala show a iné.

Klub vedie dvojica trénerov sensei Miroslav Tverdík – 3. Dan a sensei Karol Szecsödy – 2. Dan. V súčasnosti tvorí členskú základňu 25 členov.

„ Najväčšie umenie je vyjsť z boja bez boja.“ To je vrchol všetkých bojových umení.