Oddiel džuda TJ Slávia PU Prešov

Oddiel džuda TJ Slávia PU Prešov
Oddiel džuda TJ Slávia PU Prešov patrí medzi tradičné oddiely Prešovského športu. Svoju činnosť zameriava na prípravu športovcov všetkých vekových kategórii na súťaže regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovne. Tréningová príprava prebieha v telocvični Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity na ul. 17. Novembra v Prešove. Najmenšie deti vo veku 6 – 8 rokov trénujú v džudistickej prípravke raz týždenne. Dospelý záujemcovia majú možnosť si vyskúšať džudo na tréningoch REKRE džuda. Výkonnostný džudisti oddielu džuda TJ Slávia PU Prešov sa stretávajú na žinenke štyri krát v týždni.