KICKBOX WU-SHU-BAO HUMENNÉ

KICKBOX WU-SHU-BAO HUMENNÉ
(Bao Humenné, ako tento klub na Slovensku všetci poznajú) je občianským športovým združením, ktoré bolo založené v roku 1993. Venuje sa tréningovou prípravou Wushu a Kickboxu. Ako jeden z mála klubov na Slovensku sa špecializujeme výhradne na disciplínu Semicontact, o čom svedčia aj úspechy ich zverencov. Od roku 1999 sú členom SZKB (Slovenský zväz kicboxu), v ktorom pôsobia aj v súčasnosti. Pravidelne sa zúčastňujú súťaží a podujatí, ktoré táto federácia organizuje, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Ich pretekári sa kvalitnými výsledkami úspešne začleňujú aj do Slovenskej reprezentácie a svojou troškou tak prispievajú k budovaniu dobrého mena Slovenska vo svete. V súčasnosti sa už venujú iba Kickboxu, pod vedením licencovaného trénera 2 triedy: Rastislava Babinčáka.