KEIDO KENSHINKAN GOJURYU KARATEDO

KEIDO KENSHINKAN GOJURYU KARATEDO
Mgr.Pavol Trcka:
Goju ryu Karate – 6. Dan od 8.11.2014 v asociácii KENSHINKAN Karate
Nord Shaolin Kung Fu : v príprave na 4..Dan
Lektor sebaobrany Mestskej polície v Spišskej Belej od r. 2011
Asistent reprezentačného trénera SR pre kata do roku 2005
Tréner a rozhodca III. Triedy od r.1990
Tréner II. Triedy od r.1997
Rozhodca II. Triedy od r.1993 karate
Osobný študent Soke Yamaueho

História klubu:
Oddiel Keido založil v septembri 2005 Pavol Trcka (po odchode z oddielu Metropol Košice) a pôsobil na Policajnej škole v Košiciach. Postupne sa pridávali ďalší členovia pozostávajúci z Budo-ka, ktorí už cvičili bojové umenie - karate, aiki jutsu, aikido, yoseikan, kick-box a pod. V oddieli Keido sa postupne vyprofilovali 2 samostané skupiny. Jedna skupina pokračovala v cvičení tradičného Goju Ryu karate a druhá skupina začala cvičiť Nord Shaolin Kung Fu. Členská základňa v karate pozostávala hlavne zo staršich karatistov, ktorí sa ku karate vrátili po dlhšom čase. V súčasnosti máme okrem mládeže stabilnú skupinu seniorov, ktorí sa venujú tradičnému karate. Udelené technické stupne od 9. kyu po 6. Dan. Členská základňa NSKF pozostávala prevažne z nových cvičencov, ktorí sa rozhodli venovať bojovému umeniu a NSKF bolo pre nich atraktívnejšie ako karate. Tréningov sa zúčastňujú aj študenti školy SOŠ PZ, ktorí sa venujú technikám sebaobrany, neskôr po skončení štúdia na SOŠ PZ ostávajú trénovať NSKF už ako riadni členovia oddielu. Celoročne prebieha nábor nových členov z civilného sektoru. Pravidelne prebiehajú skúšky technickej vyspelosti v karate a v Nord Shaolin kung fu. 
Členovia oddielu sa pravidelne zúčastňujú seminárov NSKF, Karate organizovaných I.BU iných seminárov mimo oganizácie I.B.U.s renomovanými majstrami v oblasti Budo a športu. Od r. 2010 začína spolupráca v oblasti športového karate s UPJŠ Košice. Do oddielu prichádza nová generácia detí, ktorá v súčasnosti reprezentuje klub na súťažiach karate doma aj v zahraničí. Od 1.7.2013 klub ŠKP PŠ Košice vstupuje do Slovenského zväzu karate a členovia oddielu Keido súťažia v karate pod týmto názvom. 27.9.2013 Nord Shaolin kung fu vstupuje do Slovenskej asociácie WUSHU. Od 1.1.2015 oddiel Keido získava právnu subjektivitu, osamostatňuje sa od klubu ŠKP PŠ Košice a začína fungovať ako občianské združenie pod názvomŠportový klub Keido Košice Zameranie klubu:
KARATE: štýl GO-JU RYU v asociácii KENSHINKAN Karate Do a I.B.U.

Karate:
A. Výučba bojového karate tzn. cvičenie kata so zameraním sa na vnútornú energiu. Cvičenie kata-bunkai-kumite-aplikácia kata s partnerom. Nácvik kumite so zameraním na sebaobranu
B. Príprava športovcov (reprezentantov) na vrcholové podujatia v kata a kumite.

Výcvik pre policajné zložky:
www.karate-kungfu.eu.sk